Yu Fang Chi

Weaving 1

Sterling silver woven neckpiece   [$250]   [Enquire]

Weaving 2

Sterling silver woven earrings   [$260]   [Enquire]

Weaving 3

Sterling silver woven neckpiece   [$275]   [Enquire]

Weaving 4

Sterling silver woven neckpiece   [$275]   [Enquire]

Weaving 5

Sterling silver woven earrings   [$288]   [Enquire]

Weaving 6

Sterling silver woven neckpiece   [$275]   [Enquire]

Weaving 7

Sterling silver woven earrings   [$215]   [Enquire]

Weaving 8

Sterling silver woven earrings   [$430]   [Enquire]

Weaving 9

Sterling silver woven earrings   [$300]   [Enquire]

Weaving 10

Sterling silver woven earrings   [$180]   [Enquire]

Weaving 11

Sterling silver woven earrings   [$275]   [Enquire]